EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku


Autor: Seria z paragrafem
Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na

Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2021 roku Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedz

Autor: Teksty Ustaw 2020
Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2021 roku Stan

Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2021 roku Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja prokuratorska

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Stan p

Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo Karne Przepisy styczeń 2021 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera

Prawo Karne Przepisy styczeń 2021 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny ska

Zostańmy w kontakcie

Więcej o EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych


EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych