EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku


Autor: Twoje Prawo
Kodeks karny Twoje Prawo 2020 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria

Kodeks karny Twoje Prawo 2020 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi

Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wyk

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny Edycja Sądowa 2020 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks

Kodeks karny Edycja Sądowa 2020 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,

Autor: Teksty Ustaw 2020
Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2020 roku Stan prawny na:

Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2020 roku Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet

Zostańmy w kontakcie

Więcej o EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych


EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych