EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku


Autor: Teksty Ustaw Becka
EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy

EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Ko

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2020 Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2020 Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcz

Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo Karne Przepisy styczeń 2020 Przepisy 2020” Prawo karne

Prawo Karne Przepisy styczeń 2020 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny ska

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria książek Twoje

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria książek Twoje Prawo na 2020 rok z kodeksu karnego i postępowania karnego stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązu

Autor: Zbiory karne 2020
Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks

Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność

Zostańmy w kontakcie

Więcej o EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych


EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych