KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413) 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ust


Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska 2020 Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska 2020 Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Teksty Ustaw 2020
Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1

Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2020 roku Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet

Autor: Twoje Prawo
Kodeks karny Twoje Prawo 2020 Beck Stan prawny:

Kodeks karny Twoje Prawo 2020 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Sitarz Olga
Kodeks karny ze schematami Stan prawny 9 marca 2020

Kodeks karny ze schematami Stan prawny 9 marca 2020 roku Niniejsza publikacja to oryginalna prezentacja przepisów Kodeksu karnego w postaci schematów, grafów i tabel. W książce przedstawiono nie tylko schematy budowy instytucji prawnokarnych, lecz także relacje pomiędzy instrumentami pokrewnymi lub zbliżony

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje

Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wyk

Zostańmy w kontakcie

Więcej o KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska


KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska