Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2020 roku Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – K


Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo Karne Przepisy styczeń 2020 Przepisy 2020” Prawo karne

Prawo Karne Przepisy styczeń 2020 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny ska

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Sitarz Olga
Kodeks karny ze schematami Stan prawny 9

Kodeks karny ze schematami Stan prawny 9 marca 2020 roku Niniejsza publikacja to oryginalna prezentacja przepisów Kodeksu karnego w postaci schematów, grafów i tabel. W książce przedstawiono nie tylko schematy budowy instytucji prawnokarnych, lecz także relacje pomiędzy instrumentami pokrewnymi lub zbliżony

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Stan p

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku


Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku