Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2021 roku Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – K


Autor: Twoje Prawo
Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria

Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2021 Publikacja

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2021 Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcz

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny Edycja Sądowa 2021 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy.

Kodeks karny Edycja Sądowa 2021 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,

Autor: Teksty Ustaw Becka
EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego

EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Ko

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny 2021 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje

Kodeks karny 2021 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2021 roku


Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2021 roku