Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy


Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo Karne Przepisy styczeń 2021 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera

Prawo Karne Przepisy styczeń 2021 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny ska

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2021 Publikacja

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2021 Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcz

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny 2021 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi

Kodeks karny 2021 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wyk

Autor: Twoje Prawo
Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020

Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Zbiory karne 2020
Zbiór Karny PLUS 2021 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks

Zbiór Karny PLUS 2021 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck


Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck