Prawo Karne Przepisy styczeń 2020 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim

Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wyk

Autor: Zbiory karne 2020
Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania

Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny Edycja Sądowa 2020 Kodeks karny. Kodeks postępowania

Kodeks karny Edycja Sądowa 2020 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Stan p

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo Karne Przepisy styczeń 2020


Prawo Karne Przepisy styczeń 2020