Prawo karne Zbiór przepisów 2021 Seria z paragrafem Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykro


Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2021 Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2021 Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcz

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Stan p

Autor: Sitarz Olga
Kodeks karny ze schematami Stan prawny 9

Kodeks karny ze schematami Stan prawny 9 marca 2021 roku Niniejsza publikacja to oryginalna prezentacja przepisów Kodeksu karnego w postaci schematów, grafów i tabel. W książce przedstawiono nie tylko schematy budowy instytucji prawnokarnych, lecz także relacje pomiędzy instrumentami pokrewnymi lub zbliżony

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska 2021 Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Teksty Ustaw 2020
Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2021 roku Stan

Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2021 roku Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne Zbiór przepisów 2021 Seria z paragrafem


Prawo karne Zbiór przepisów 2021 Seria z paragrafem