Prawo karne Zbiór przepisów 2020 Seria z paragrafem Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykro


Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria książek Twoje Prawo

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria książek Twoje Prawo na 2020 rok z kodeksu karnego i postępowania karnego stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązu

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa,

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Stan p

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja

Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede

Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wyk

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne Zbiór przepisów 2019 Seria z paragrafem


Prawo karne Zbiór przepisów 2019 Seria z paragrafem