Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 14 października 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospol


Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2020 Publikacja zawiera: Kodeks

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2020 Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcz

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Stan p

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo

Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku


Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku