Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2021 roku Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 14 października 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospol


Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja prokuratorska Seria

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska 2021 Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Edycja prokuratorska
KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska Stan prawny:

KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sy

Autor: Teksty Ustaw Becka
EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych

EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Ko

Autor: Zbiory karne 2020
Zbiór Karny PLUS 2021 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego.

Zbiór Karny PLUS 2021 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2021 roku


Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2021 roku