Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 14 października 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospol


Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo

Kodeks karny 2020 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wyk

Autor: Zbiory karne 2020
Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny

Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria książek Twoje Prawo na

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2020 Edycja prokuratorska Seria książek Twoje Prawo na 2020 rok z kodeksu karnego i postępowania karnego stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązu

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria

Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku


Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku