Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii. Zbiór karny PLUS. Stan prawny na 1.01.2020 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 16) KODEKS KARNY od 6 września 201


Autor: Twoje Prawo
Kodeks karny Twoje Prawo 2020 Beck Stan prawny: 26

Kodeks karny Twoje Prawo 2020 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny Edycja Sądowa 2020 Kodeks karny. Kodeks postępowania

Kodeks karny Edycja Sądowa 2020 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska 2020 Seria Twoje Prawo

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska 2020 Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Edycja prokuratorska
Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo

Kodeks karny 2020 Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Seria z paragrafem
Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego

Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2020 roku Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedz

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters


Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters