Zbiór Karny PLUS 2021 Wolters Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii. Zbiór karny PLUS. Stan prawny na 1.01.2020 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 16) KODEKS KARNY od 6 września 201


Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja prokuratorska Seria

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stan

Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo Karne Przepisy styczeń 2021 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera

Prawo Karne Przepisy styczeń 2021 Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny ska

Autor: Flisek Aneta
Kodeks karny 2021 Edycja prokuratorska Seria Twoje

Kodeks karny 2021 Edycja prokuratorska Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wyk

Autor: Twoje Prawo
Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck Stan prawny: 26 lutego

Kodeks karny Twoje Prawo 2021 Beck Stan prawny: 26 lutego 2020 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Stan p

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zbiór Karny PLUS 2021 Wolters


Zbiór Karny PLUS 2021 Wolters